Това е регистрационната форма за присъствие на състезанието

Запишете общия брой на хората с които ще дойдете

в поле НАСЕЛЕНО МЯСТО запишете откъде сте

в поле ФИРМА запишете името на фирмата или "частно лице" ако няма такава